Wanneer er sprake is van een volgens jou (veel) te hoog bepaalde WOZ waarde zal je in de praktijk het aantekenen van bezwaar WOZ op z’n minst willen overwegen. Een voor jou te hoog berekende WOZ waarde kan in de praktijk als gevolg hebben dat je eveneens rekening dient te houden met aanzienlijk hoger gelegen belastingen evenals heffingen. Op deze manier spreekt het voor zich dat je heel wat kosten zal moeten betalen die eigenlijk overbodig zijn. Heb jij ook een WOZ waarde ontvangen waar je het niet mee eens bent en wil je daarom graag meer te weten komen over bezwaar WOZ aantekenen? Dat is mogelijk door middel van de informatie hier op deze pagina!

1.) Controleer goed de voorwaarden waarvan sprake is 

In eerste instantie dien je voor een bezwaar WOZ indienen altijd eerst even grondig te controleren van welke voorwaarden er precies sprake is. Deze voorwaarden worden doorgaans altijd kenbaar gemaakt in de bijlage die je ontvangt bij de WOZ beschikking. Het is sterk aan te raden om deze even grondig door te nemen. Ben je verhuisd naar een nieuwe stad of gemeente? Ga er dan ook in de praktijk zeker niet zomaar vanuit dat de voorwaarden in de nieuwe plaats hetzelfde zijn als in de voorgaande het geval was. De kans is namelijk zeer groot dat dit niet het geval is. 

2.) Zorg voor een tijdig WOZ bezwaar 

Wil je graag een bezwaar WOZ indienen? Dan dien je in eerste instantie even te controleren of je wel daadwerkelijk recht hebt om bezwaar aan te tekenen of niet. Beter gezegd, dat recht heb je op zich altijd. Het is echter zo dat dit in veel gevallen het bezwaar dat wordt aangetekend niet gegrond is. Dit kost zowel jou als eigenaar van de woning als de gemeente of stad waarin je woont heel wat tijd en moeite. Controleer dus met andere woorden altijd eerst of je bezwaar kans maakt of niet. 

Ondanks bovenstaande dient er in de praktijk nog rekening mee te worden gehouden dat een WOZ bezwaar wel altijd tijdig moet worden ingediend. Dit moet je dan ook in de praktijk doen uiterlijk binnen de termijn van zes weken volgend op de datum van de WOZ beschikking. Ben je te laat met het indienen van je bezwaar? Dan is dat voor het jaar in kwestie jammer genoeg niet meer mogelijk.

3.) Bezwaar WOZ aantekenen doe je niet voor het plezier 

Wil je graag bezwaar WOZ maken? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat je dit niet voor het plezier doet. Het spreekt namelijk voor zich dat er wel wat tijd en moeite in gaat zitten in het indienen van een dergelijk bezwaar. Bovendien spreekt het voor zich dat het gemeente- of stadsbestuur er niet op zit te wachten dat mensen zomaar bezwaar gaan aantekenen tegen hun WOZ-waarde wanneer deze niet gegrond is. Bepaal voor jezelf dus altijd of je bezwaar daadwerkelijk kans op slagen heeft of niet. Is dat niet het geval? Dan hoef je ze uiteraard ook niet in te dienen.