Onlangs is de zevende geheel herziene druk uitgekomen van het boek ‘Huurrecht Woonruimte’. Daarin bespreken acht ervaren juristen op inhoudelijke en toegankelijke wijze de strekking van het huidige huurrecht voor woonruimte. Een van deze deskundigen is onze eigen advocaat Huib Hielkema van Hielkema & Co te Amsterdam. Een advocaat met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van vastgoed en huurrecht.

 logo-hielkemaco

Boek voor niet-juristen

Het handige aan dit boek is dat de informatie die erin staat helder is voor niet-juristen. De meeste huurders en verhuurders weten wel het één en ander over huurrecht, maar lang niet alles over de details. Dat komt mede door de snel bewegende markt en de almaar veranderende regels, die ook nog eens in een moeilijk te begrijpen schrijftaal op papier staan. De juristen die het boek Huurrecht Woonruimte schreven hielden hier rekening mee. Ze wilden duidelijkheid scheppen voor iedereen die huurt of verhuurt. Het is voor deze doelgroep belangrijke informatie.

 

Besproken onderwerpen

Wat staat er dan zoal in dit boek? De belangrijkste wetswijzigingen die betrekking hebben op het huurrechtsstelsel worden uitgebreid besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld over inhoud en wijzigingen van de regelgeving rond huurbescherming, huurprijzen, renovatie, onderhuur (denk aan de opkomst van Airbnb), medehuur, gebreken (denk aan asbest en asbestregelingen) en onderhoud, energielabels, de Huisvestingswet, de Woningwet, de Overlegwet en de Warmtewet. En over onderwerpen als huurbeleid en –toeslag, WMO en wat u aan de huurcommissie heeft.

Daarnaast wordt u geïnformeerd over gebruiksovereenkomsten, over bemiddelingskosten, over zorgflats en over short stay-verhuurstelsels. Verder behandelt het boek uitgebreid het thema  overlast (met aandacht voor onder andere bedwantsen, schimmel en hygiëne in het algemeen).
Verhuurder, zoals (institutionele) beleggers en woningcorporaties moeten voldoen aan nieuwe en steeds strengere eisen. Dat geldt ook voor huurders. Dit boek is een handig naslagwerk over wat de huidige wetten inhouden. Een ABC over de vorm en de inhoud van het complete huidige huurrecht.

 

Boek bestellen

Huib Hielkema van advocatenkantoor Hielkema & Co (te Amsterdam), werkte mee aan dit boek, omdat hij ernaar streeft de inhoud van het huurrecht toegankelijker te maken, voor ook niet juridisch geschoolde professionals. Het boek is niet alleen bestemd voor deskundigen , maar voor iedereen die iets met huren of verhuren te maken heeft. Lijkt dit boek u inderdaad handig? Wilt u ook op ieder moment van de dag zelf na kunnen kijken wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van (ver)huren? U kunt het boek Huurrecht Woonruimte bestellen op de website van SDU: https://www.sdu.nl/huurrecht-woonruimte-7e-druk.html.