Het realiseren van een aanbouw bij een woning is tegenwoordig bijzonder populair. In de praktijk kan er dan ook worden vastgesteld dat heel wat mensen deze keuze maken. In eerste instantie kiezen ze voor het kopen van een wat kleinere woning zodat de initiële aankoopsom kan worden gedrukt. Vervolgens is het mogelijk om door middel van een aanbouw de bewoonbare oppervlakte verder uit te breiden. Indien je van plan bent om een dergelijke uitbreiding te realiseren bij je woning zal je kunnen vaststellen dat er met zekerheid een constructieberekening aanbouw dient te worden uitgevoerd. Wil je hier graag meer over ontdekken? Dan moet je zeker even snel verder lezen!

Waarom kiezen zoveel mensen voor een aanbouw?

Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat heel wat mensen er tegenwoordig voor kiezen om een iets kleinere woning te kopen. Dat omwille van verschillende redenen. De belangrijkste drijfveer achter deze keuze is echter doorgaans omdat men op die manier hoopt de kosten die betaald dienen te worden zo beperkt mogelijk te kunnen houden. Het is echter vaak al snel duidelijk dat de bewoonbare oppervlakte niet voldoende groot is. Vervolgen gaat men op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Een aanbouw zou op dat vlak een prima keuze kunnen zijn. 

Een constructieberekening aanbouw uitvoeren zorgt ervoor dat er precies kan worden berekend waar er rekening mee dient te worden gehouden om de stabiliteit van het pand niet in gevaar te brengen. Het spreekt namelijk voor zich dat het realiseren van een aanbouw een behoorlijk karwei is dat wordt uitgevoerd. Veel mensen denken in eerste instantie dat dit wel meevalt, maar het laten uitvoeren van een constructieberekening is een absolute vereiste. 

Onderschat het realiseren van een aanbouw niet 

Bij het realiseren van een aanbouw is het zo dat een significant deel van de achtergevel zal komen te verdwijnen. Dit betekent dat het risico wordt gelopen dat de woning een belangrijk deel van haar stabiliteit zal verliezen. Omwille van deze reden is het laten uitvoeren van een constructieberekening bij de realisatie van een aanbouw niet alleen sterk aangeraden, maar ook wettelijk verplicht. Op deze manier kunnen verschillende soorten schade die zouden kunnen ontstaan als gevolg van de realisatie van de aanbouw worden voorkomen. In ieder geval, het uitvoeren van een constructieberekening is bij de realisatie van een aanbouw bij je woning dus duidelijk iets om rekening mee te houden.

Met welke kosten moet je rekening houden?

De kosten die voor een constructieberekening aanbouw worden aangerekend zijn dus eigenlijk kosten waar je in de praktijk moeilijk van onderuit kan. Dit uiteraard omwille van het feit dat er een wettelijke verplichting geldt voor het laten uitvoeren van een dergelijke berekening. Gemiddeld kan je er rekening mee houden dat je in deze situatie een bedrag kwijt bent van ongeveer 1.200 euro. Er bestaan echter verschillende manieren om deze kosten te drukken. Zo zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om een constructeur uit de buurt in te schakelen. Daarnaast is het eveneens mogelijk om meerdere constructieberekeningen (indien deze zijn vereist) in één keer uit te laten voeren. Op deze manier hou je de kosten zoveel mogelijk binnen de perken.